Ecotopia, Sverige

UC201401-7Processed with VSCOcam with f2 presetUC201401-3

Vi möts på Ecotopia på Österlen som är ett kunskapcenter för medskapande av en hållbar framtid. Alltså ingen vanlig kursgård precis som Unfold Core inte är en vanlig kurs.

Hemsida: www.ecotopia.se

Kommande kurser här