Kurser

1

Unfold Transformation erbjuder kurser i avancerad självkännedom med fokus på att utveckla människors självledarskap. Kurserna är en unik kombination av metoder för personlig utveckling och avancerad ledarskapsmetodik, förenar gammal visdom med ny forskning inom området personlig utveckling och leder till ökad medvetenhet och närvaro. Deltagarna får med sig konkreta verktyg, tekniker och förhållningssätt att praktisera i livet. Vår metodik och filosofi är ämnade för att tala till både hjärta och hjärna hos människor.

Alla kurser är baserade på de fyra perspektiven: tanken, känslan, kroppen och energin. Vi utgår från våra sinnen för att skapa en inkluderande och kreativ lärmiljö. Metodiken är baserad på båda hjärnhalvornas egenskaper och behov, vilket skapar möjlighet för balans mellan kreativitet och logik, hjärna och hjärta, känsla och tanke.

Självledarskap är grunden till allt vi gör och handlar om att leda dig själv i den riktning som du vill att ditt liv ska ta. Om att utveckla din självkänsla, medvetenhet och mod för att växa, utvecklas och mogna i alla områden i ditt liv. Det är först när du kan leda dig själv som du blir en enastående ledare för andra.

Naturlig exklusivitet. Kursplatserna är noga utvalda platser i världen. Miljön andas naturlig exklusivitet, vilket bidrar till att skapa en upplevelse av trygghet, lugn och njutning av fantastiska naturupplevelser. För att möjliggöra maximalt fokus på innehåll och utveckling är alla kurser helpension.

Unfold Transformation står för återupptäckt, att öppna sig och vara transparent, att utveckla och transformera. Kurserna transformerar människor tillbaka till sin essens och deltagarna får därigenom möjligheten att utgå ifrån sina universella mänskliga egenskaper, de egenskaper som alla människor föds med; villkorslös kärlek, glädje, livslust, nyfikenhet, närvaro, självkänsla, intuition, sannfärdighet, sårbarhet, kreativitet, fantasi, tillit.

Vår vision är att bidra till världsfreden genom människans ökade medvetenhet och närvaro. Låter detta utopiskt? Varför nöja sig med mindre?